pesticidy pro trávníky

   Výkonné trávníky jsou často napadány houbovými chorobami, zvláště při snížené úrovni péče a při extrémních klimatických podmínkách. Prevence proti plísni sněžné, postřiky proti letním houbovým chorobám a podzimním rzím jsou řešitelné aplikací vhodného fungicidu vybraného dle způsobu ochrany, druhu choroby a rozsahu napadení.

Výskyt dvouděložných plevelů v trávnících je eliminován aplikací selektivních herbicidů v dávce a kombinaci dle druhu a rozsahu zaplevelení.